حرکات ورزشی

کسانی که مشکلات مهره ای (دیسک، تنگی کانال، ...) دارند.

کسانی که عضلات کمری ضعیف دارند.

کسانی که میخواهند توان عضله را بالا ببرند.

بابک مالکی مشاوره تمرین و تعذیه شما

این حرکت برای تقویت عضلات پشت بازو و چهار سر ران میباشد.

هدف: کسانیکه عضلات پشت بازویشان شل و افتاده شده.

روی صندلی نشسته، پاها از طرفین باز، به آرامی به یک سمت حرکت کرده، مکث میکنیم.

هدف : کشش عضلات مربعی کمری

شانه ها را مانند تصویر  تا جایی که امکان دارد بالا برده و سپس به حالت اول باز میگردانیم. 

هدف: تقویت عضلات اطراف گردن و ذوزنقه ای.  برای کسانیکه درد و مشگل در گردن دارند .

مطابق تصویر یک  پا از زمین جدا و زاویه بین ساق و ران 90درجه ، سپس کف دستها را روی زانو گذاشته و با زانو به دستها فشار و دستها مقاومت دربرابر فشار زانو.

هدف : عضلات سویز خاصره و شکمی

حرکت برای کشش و تقویت عضلات ساعد مفید است، کسانیکه گز گز و خواب رفتگی در دست دارند این حرکت را انجام دهند.

مطابق شکل ساق پا را روی پای دیگر قرار داده، سپس پا و تنه همزمان به آرامی از زمین جدا میکنیم.

هدف : عضلات بالا و پایینی شکم

مانند تصویر پا را تا حد ممکن داخل بدن جمع کرده ،پشت گرد ؛ سپس پا به طور 90 درجه به خارج بدن هدایت شود. یکی از حرکات خوب برای شکل دادن باسن.


هدف: عضلات کمری ؛ باسن؛ همسترینگ

به روی پنجه پاها رفته و سپس زانوها را خم کرده ؛ طوریکه زانو از پنجه پا جلوتر نرود. هدف:

هدف: تقویت عضلات دوقلو و چهار سر رانی.

مطابق شکل ساق یک پا به روی پای دیگر قرار داده ،سپس با دو دست ران پا را گرفته و به سمت تنه میکشیم 30 ثانیه مکث و بعد تعویض پا این حرکت برای افرادی که مشگل سیاتیک دارند عالیه.


هدف: عضله همسترینگ

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)