حرکات ورزشی

به پشت روی زمین دراز کشیده زانوی پای چپ را تا 90 درجه خم نموده کف پا را بر روی زمین قرار دهید سپس پای راست را از زانو خم نموده بر روی زانوی چپ گذاشته دست چپ را کنار سر قرار داده همراه با کتف چپ به طرف زانوی راست بالا کشیده و به جای خود برگردانید. این کار را چند بار تکرار کرده سپس در جهت مخالف انجام دهید.

 

به پشت روی زمین دراز کشیده بالش کوچک و یا حوله تا شده ای را زیر سر خود قرار داده دست ها را به صورت موازی به سمت بالا و پاها را به صورت به هم چسبیده به طرف پایین به طوری که کشش را در آنها احساس کنید بکشید. پس از آن به حالت عادی برگشته واین کار را چند بار تکرار کنید. سپس سر و سینه را از زمین جدا کرده پاها را یکی یکی به سینه نزدیک کرده بعد از چند لحظه مکث بدن را کاملا به حالت کشیده در آورید و این حرکت را در هر پا 8تا 10 بار تکرار نمایید.

 

عضلات شکم

به پشت روی زمین دراز کشیده سر را روی یک بالش کوچک یا حوله تا شده قرار دهید سپس در حالتی که یک پا کاملاً کشیده است با دو دست زانوی پای دیگر را گرفته به سمت سینه بکشانید و بعد از چند لحظه مکث و چند بار تکرار این حرکت را با پای دیگر انجام دهید.

 

انقباض عضلات شکمی

پاها را بیش از اندازه باز کنید. پای جلویی از زانو خم، کف پا روی زمین قرار گیرد، پای عقبی از زانو کاملاً صاف و کشیده، پنجه پا روی زمین باشد. هر دو دست را روی ران یا زانو قرار دهید. 30 ثانیه در این حالت بمانید و حرکت را روی پای دیگر انجام دهید.

 

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)