به پشت روی زمین دراز کشیده زانوی پای چپ را تا 90 درجه خم نموده کف پا را بر روی زمین قرار دهید سپس پای راست را از زانو خم نموده بر روی زانوی چپ گذاشته دست چپ را کنار سر قرار داده همراه با کتف چپ به طرف زانوی راست بالا کشیده و به جای خود برگردانید. این کار را چند بار تکرار کرده سپس در جهت مخالف انجام دهید.

 

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)