یا این سس واقعا کم چرب است؟

خیر این سس به هیچ عنوان نمیتواند کم چرب باشد؛

چرا؟

یک سس مایونز کم چرب را در نظر بگیرید ، از

30 درصد چربی

30 درصد افزودنی ها

40 درصد نشاسته

تشکیل شده ؛

حالا میاییم مطابق زیر چربی را کم میکنیم:

چربی 10 درصد

افزودنی 30 درصد

نشاسته 60 درصد

در نظر میگیریم.

در بالا درست است که چربی را کم کرده ایم ولی در عوض مقدار نشاسته افزایش یافته ؛

نشاسته در بدن تبدیل به قند و سپس به صورت چربی ذخیره میشود !

پس فرقی در چربی سس مایونز حاصل نشد.

پس گول تبلیغات را نخوریم ، انجا که پول حکم میکند ، وجدان خواب میماند.

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)