ک مطالعه جدید نشان داده در کسانی که در حال رعایت یک رژیم غذایی برای کاهش وزن هستند دوره های استراحت دو هفته ای میتواند کارآیی رژیم را بیشتر کرده و موجب کاهش بیشتر وزن میشود. محققین با بررسی 52 مرد چاق با سن 54-25 سال آنها را به دو گروه تقسیم کردند.

در عده ای به مدت 16 هفته رژیم غذایی برای کاهش وزن رعایت شد و در گروه دیگر یک استراحت دو هفته ای به فرد داده شد تا بتواند غذای بیشتری بخورد البته در حدی که وزنش ثابت بماند.

در انتها مشخص شد در آنها که رژیم غذایی سختی نگرفته و استراحت کوتاهی داشته اند کاهش وزن بیشتر بوده است. شش ماه بعد از شروع رژیم غذایی افراد با دوره های استراحت هشت کیلوگرم بیش از گروه دیگر وزن کم کرده بودند.

توصیه محققان استفاده از رژیم غذایی بصورت دو هفته رژیم و دو هفته استراحت است. آنها میگونید وقتی رژیم غذایی ممتد است پدیده ای به نام adaptive thermogenesis در بدن رخ میدهد که در آن براثر کاهش انرژی ورودی به بدن متابولیسم پایه کاهش میابد یعنی بدن میزان مصرف انرژی برای زندن ماندن خود را کم میکند.

این همان مکانیسمی است که به بشر کمک کرده تا در دوران های قحطی زنده بماند. با کاهش سوخت و ساز پایه در بدن میزان مصرف انرژی هم کم شده و در نتیجه وزن آنطور که انتظار داریم کم نمیشود.

 

 

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)