مطابق عکس قرار میگریم؛ سپس پای کشیده را به سمت خارج بدن هدایت میکنیم؛ بدون پرتاب کردن.


هدف: عضلات خارجی ران و سرینی

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)