مطابق شکل نشسته یک پا از زانو خم، پای دیگر کمی از زمین جدا شده، سپس عضله ران منقبض کرده و سپس پنجه پا به سمت ساق و بعد به سمت خارج حرکت میکند.


هدف: عضلات ران و دوقلوی ساق .

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)