به پشت روی زمین دراز کشیده بالش کوچک و یا حوله تا شده ای را زیر سر خود قرار داده دست ها را به صورت موازی به سمت بالا و پاها را به صورت به هم چسبیده به طرف پایین به طوری که کشش را در آنها احساس کنید بکشید. پس از آن به حالت عادی برگشته واین کار را چند بار تکرار کنید. سپس سر و سینه را از زمین جدا کرده پاها را یکی یکی به سینه نزدیک کرده بعد از چند لحظه مکث بدن را کاملا به حالت کشیده در آورید و این حرکت را در هر پا 8تا 10 بار تکرار نمایید.

 

عضلات شکم

 

عضلات شکم

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)