دراز و نشست با پای صاف ؛ اشتباه محض میباشد. فشار به روی مهره های کمری.

به دانش کسانیکه هنوز این حرکات و انجام میدهند حتما شک کنید.

 

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)