خم شدن به پایین با پای صاف ؛ اشتباه و منسوخ است . هر لحظه احتمال فتق دیسک است .

به سواد و دانش مربیانی که این حرکات و انجام میدهند ؛ حتما شک کنید

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)