حرکات گردن

شانه ها را مانند تصویر  تا جایی که امکان دارد بالا برده و سپس به حالت اول باز میگردانیم. 

هدف: تقویت عضلات اطراف گردن و ذوزنقه ای.  برای کسانیکه درد و مشگل در گردن دارند .

سر و تنه صاف و کشیده، سپس سر را به سمت حرکت داده به طوریکه بتوان شانه را دید، سپس سمت عوض.

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)