روی صندلی نشسته، پاها از طرفین باز، به آرامی به یک سمت حرکت کرده، مکث میکنیم.

هدف : کشش عضلات مربعی کمری

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)