روی صندلی نشسته، پاها از طرفین باز، به آرامی به یک سمت حرکت کرده، مکث میکنیم.

هدف : کشش عضلات مربعی کمری

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت