به پشت روی زمین دراز کشیده سر را روی یک بالش کوچک یا حوله تا شده قرار دهید سپس در حالتی که یک پا کاملاً کشیده است با دو دست زانوی پای دیگر را گرفته به سمت سینه بکشانید و بعد از چند لحظه مکث و چند بار تکرار این حرکت را با پای دیگر انجام دهید.

 

انقباض عضلات شکمی

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)