حرکات دست

این حرکت برای تقویت عضلات پشت بازو و چهار سر ران میباشد.

هدف: کسانیکه عضلات پشت بازویشان شل و افتاده شده.

حرکت برای کشش و تقویت عضلات ساعد مفید است، کسانیکه گز گز و خواب رفتگی در دست دارند این حرکت را انجام دهند.

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)