مطابق تصویر یک  پا از زمین جدا و زاویه بین ساق و ران 90درجه ، سپس کف دستها را روی زانو گذاشته و با زانو به دستها فشار و دستها مقاومت دربرابر فشار زانو.

هدف : عضلات سویز خاصره و شکمی

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)